Otázka:

Vymyslela som nové slovo "chlapinec". Kde si ho môžem dať zaregistrovať?

Heslá:

chlapinec, Babinec

Odpoveď:

 

 

Slovná zásoba nášho jazyka sa nebuduje takým spôsobom, že niekto vymyslí slovo a jazykovedci ho zaevidujú do slovníka alebo do nejakého zoznamu a začnú nabádať používateľov slovenského jazyka, aby ho používali. Nové slová v slovenčine vznikajú rozličným spôsobom, ale ich autori (ak tak chceme nazvať osoby, ktoré ich prvý raz utvorili a použili) sú väčšinou neznámi, lebo nové slovo sa stane súčasťou slovnej zásoby až vtedy, keď sa začne bežne používať. Iba veľmi zriedkavo sa spája niektorý výraz s osobou, ktorá ho začala používať, ako napríklad pomenovanie dievčaťa alebo mladej ženy čučoriedka, ktorého pôvodcom je Július Satinský a ktoré sa dostalo aj do 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006).

Iná vec sú slová tvorené ako ochranné známky na odlíšenie výrobkov či služieb majiteľa ochrannej známky od výrobkov alebo služieb iných subjektov, čo však už nie je jazyková otázka, ale otázka priemyselných práv. Registrácia ochrannej známky garantuje majiteľovi právo jej výlučného používania, teda vylučuje možnosť použitia zhodného alebo zameniteľného označenia tovarov alebo služieb iným subjektom. Konanie o zápise ochrannej známky do registra je vedené Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Slovo chlapinec nie je úplnou novinkou v slovenskej jazykovej praxi, o čom sa môžete presvedčiť aj na internete, keď si toto slovo zadáte napríklad do vyhľadávača Google. Doklady na používanie slova chlapinec sme našli aj v korpusovej databáze Omnia Slovaca III Maior, najstarší je z roku 2010.

Slovo chlapinec ako pendant zaužívaného hovorového expresívneho výrazu babinec (významy: 1. „stretnutie žien“, 2. „pracovisko s veľkou prevahou žien“) je utvorené analogicky podľa slova babinec a z lexikografického hľadiska sa hodnotí ako okazionalizmus.

Okazionalizmy sú príležitostne utvorené výrazy, ktoré sa väčšinou nestanú bežnou súčasťou našej slovnej zásoby. Ak sa však pôvodný okazionalizmus začne rozšírene používať v jazykovej praxi, môže sa zaradiť do širšieho jadra našej slovnej zásoby a dostať sa aj do slovníkov slovenského jazyka.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chlapinec