Otázka:

Aký slovný druh je slovo verzus, aký má význam, ako sa správne píše a ako sa píše jeho skratka?

Heslá:

firma, fa, verzus, vz, vz.

Odpoveď:

Priraďovacia spojka latinského pôvodu verzus (pôvodne písaná versus) sa v slovenčine používa na vyjadrenie protikladného vzťahu (jej synonymom je priraďovacia spojka kontra). Takto je slovo verzus spracované aj v slovenských lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. V súvislosti so slovom verzus sa používa skratka v dvoch grafických podobách. Častejšie sa používa skratka vs. písaná s bodkou, ktorá sa takto uvádza aj v Slovníku skratiek a značiek (Ikar, 2004). Keďže je táto skratka utvorená z prvého a posledného písmena slova verzus, podobne ako skratka fa je utvorená z prvého a posledného písmena firma, používa sa v jazykovej praxi analogicky aj podoba skratky vs bez bodky. Obe variantné podoby považujeme za správne.

 

 

 


Otázka z 05. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu firma