Otázka:

Slovo párty klub sa píše spolu alebo osobitne? Ide o pomenovanie detského krúžku.

Heslá:

pártyklub, detský klub, juniorklub

Odpoveď:

Slovo pártyklub odporúčame písať spolu ako jedno slovo, no so zreteľom na to, že ide o názov detského krúžku, odporúčame Vám uprednostniť vhodnejšie pomenovanie, napr. detský klub, juniorklub, prípadne pri tvorbe názvu vychádzať z konkrétnej činnosti (napr. hudobnej, tanečnej) záujmového útvaru.


Otázka z 20. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pártyklub