Otázka:

Stavba sa má započať, zahájiť alebo začať?

Heslá:

započať, zahájiť, začať

Odpoveď:

Sloveso započať je zastarané a sloveso zahájiť vo význame "začať" je nespisovné. Odporúčame Vám používať spojenie začať stavbu.


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu započať