Otázka:

Ako máme na matrike zapísať cudzie priezvisko s takzvaným ostrým ß. Máme ho prepisovať dvoma s, napr. Hanssenová namiesto Hanßenová?

Heslá:

ostré ß, Hanßen/Hanssen

Odpoveď:

 

 

Podľa pravidiel slovenského pravopisu (2013, poznámka na s. 40) sa na zjednodušenie pri výrobe novín a popularizačných časopisov alebo pre nedostatok niektorých typov (písmen) v tlačiarni môžu namiesto cudzích písmen s odlišnými diakritickými znamienkami používať domáce písmená. Táto zásada sa sformulovala ešte v časoch, keď sa používali predovšetkým písacie stroje a aj možnosti tlače boli obmedzené. Medzi príkladmi v Pravidlách slovenského pravopisu sa nemecké ostré ß neuvádza, ale v minulosti sa v slovenskej jazykovej praxi písmeno ß zvyčajne nahrádzalo dvoma písmenami ss. V súčasnosti je písmeno ß bežne prístupné v základných súboroch fontov na počítači, preto Vám odporúčame používať toto písmeno aj pri zápise priezvisk občianok uzatvárajúcich sobáš s cudzincom, ktorý má v priezvisku ostré ß.


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ostré ß