Otázka:

V oznámení o výmaze z registra sa používa spojenie XY sa vymazuje z registra alebo XY sa maže z registra?

Heslá:

vymazávať, vymazať

Odpoveď:

 

Dokonavé sloveso vymazať má nedokonavý pendant vymazávať. V súvislosti s výmazom údaja z registra alebo z inej úradnej listiny sa používa spojenie so slovesom vymazávať, napr. Firma Novanský sa vymazáva z obchodného registra. – Prípadný negatívny záznam o problémoch so splácaním sa vymazáva automaticky po uplynutí lehoty 5 rokov. – Ochranná známka č. ... sa vymazáva z registra ochranných známok.


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vymazávať