Otázka:

V našej obci bola do funkcie primátora zvolená žena. Má sa pre ňu používať názov primátor alebo primátorka? Je správne, ak sa jej zástupca označuje ako viceprimátor?

Heslá:

primátorka, viceprimátor, viceguvernér, viceprezident, vicemiss, vicekonzul, vicekráľ, župan

Odpoveď:

 

Názvy povolaní a funkcií, ktoré zastáva žena, sa v slovenčine prechyľujú. To znamená, že ak vo Vašej obci zastáva funkciu primátora žena, v korešpondencii i v ústnom styku je namieste používať pre ňu výraz primátorka. Slovo viceprimátor patrí medzi početnú skupinu zložených slov s prvou časťou vice-, ktorá je latinského pôvodu a má význam „zástupca, námestník“. Patria sem napr. slová vicekonzul, viceguvernér, viceprezident, vicemiss či vicekráľ. Prirodzene, popri slove viceprimátor možno používať viacslovný výraz zástupca primátora mesta. Dôvodom uprednostňovania kratšieho, jednoslovného výrazu je ekonomickosť vo vyjadrovaní. Takto sa napríklad namiesto dlhého pomenovania predseda vyššieho územného celku zaužíval názov župan.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu primátorka