Otázka:

Chcela by som sa spýtať, čo je správne: cítim mravčenie alebo cítim mravenčenie v prstoch?

Heslá:

mravčiar, mravčenie, mravčí, mravenčí, mravenčenie, mravčiť

Odpoveď:

 

Nepríjemný pocit drobného pichania v tele pripomínajúci bolesť spôsobenú mravcami po vpichnutí pálčivej kyseliny sa volá mravčenie. Jeho názov sa odvodzuje od slovesa mravčiť a to od slova mravec, od ktorého je odvodené prídavné meno mravčí. Kyselina vyvolávajúca spomenuté bolestivé pocity je kyselina mravčia, hniezdo mravcov je mravčie hniezdo, podobne hovoríme o mravčích vajíčkach, mravčej usilovnosti ap. Podoby mravenčenie, mravenčí vyskytujúce sa napr. v slovných spojeniach mravenčenie v prstoch, mravenčia práca, majú pôvod v češtine, kde sa tento drobný živočích volá mravenec a od neho utvorené prídavné meno je mravenčí. Aj cicavec, ktorý sa živí mravcami, sa  v slovenčine nazýva mravčiar, kým v češtine mravenčiar.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mravčiar