Otázka:

Ako sa má písať: lužickí Srbi alebo Lužickí Srbi?

Heslá:

Lužickí Srbi

Odpoveď:

 

Názvom Lužickí Srbi sa označujú príslušníci jedného zo západoslovanských národov, ktorí obývajú oblasť Lužica vo východnom Nemecku a juhozápadnom Poľsku. Lužickí Srbi teda nie sú etnicky totožní s južnoslovanskými Srbmi žijúcimi na Balkáne; ide o príslušníkov samostatného slovanského národa s vlastným jazykom a kultúrou, preto sa píšu s veľkým L v názve Lužickí.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lužickí Srbi