Otázka:

Je pravda, že slová zdieľať, zdieľaný sú nespisovné? Ako sa prekladajú do slovenčiny anglické termíny sharing economy a shared services, ak nemôžeme použiť výraz zdieľaný?

Heslá:

sharing economy, shared services, zdieľať, zdieľaný

Odpoveď:

 

 Anglický termín sharing economy sa v slovenských textoch na internete najčastejšie prekladá ako zdieľaná ekonomika ekonomika zdieľania. Podstatné meno zdieľať sa však podľa platnej kodifikácie hodnotí ako subštandardný, nespisovný výraz. Spisovnej slovenčine zodpovedá ekvivalent ekonomika spoločného využívania (vecí/zdrojov). V slovenských prekladoch dokumentov Európskej únie sa používa aj termín hospodárstvo spoločného využívania zdrojov (skratka HSVZ). Toto spojenie je z jazykového hľadiska správne, zrozumiteľné, vystihuje pomenúvaný pojem a zodpovedá spisovnej slovenčine.

Anglický termín shared (business) services sa okrem výrazu zdieľané služby, ktorý nezodpovedá spisovnej slovenčine v jej kodifikovanej podobe, prekladá aj ako spoločné podnikateľské služby (porov. slovnik.azet.sk aj webslovnik.zoznam.sk) či spoločné služby, spoločne využívané služby alebo spoločné útvary (služieb). (Porov. sk.linguee.com.)

            Pri najnovšom spracovaní slovenskej lexiky do Slovníka súčasného slovenského jazyka sa vzhľadom na súčasnú jazykovú prax prehodnotili niektoré výrazy prevzaté z češtiny, ktoré sa predtým hodnotili ako nespisovné (napríklad slovo krabica), a nemožno vylúčiť, že aj slovo zdieľať bude v budúcnosti (v príslušnom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka) prinajmenšom v niektorých významoch hodnotené odlišne ako v súčasnosti.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sharing economy