Otázka:

V slovníku máte výraz moravsko-slovenská hranica. Nemala by byť skôr slovensko-moravská hranica?

Heslá:

moravsko-slovenský, slovensko-moravský

Odpoveď:

 

 

Na vysvetlenie spojenia moravsko-slovenská hranica, ktoré sa uvádza ako exemplifikácia pri hesle moravsko-slovenský v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006), uvádzame, že exemplifikácie, teda doklady uvádzané v rámci hesla, ilustrujú význam heslového slova a jeho bežné, typické používanie v jazykovej praxi. V slovenskej jazykovej praxi sa používa spojenie moravsko-slovenská hranica aj slovensko-moravská hranica. Obe spojenia sú z jazykového hľadiska správne a zodpovedajú spisovnej slovenčine. Prirodzene, v rámci hesla moravsko-slovenský sa uvádza ako doklad na používanie heslového slova v jazykovej praxi iba spojenie moravsko-slovenská hranica. Možno však predpokladať, že do príslušného zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sa zaradí aj heslo slovensko-moravský a uvedie sa pri ňom aj exemplifikácia slovensko-moravská hranica alebo slovensko-moravské pomedzie (exemplifikácia slovensko-moravské pomedzie sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka v hesle pomedzie). Ak považujete za vhodnejšie používať v podobných kontextoch prídavné meno slovensko-moravský, môžete pokojne uprednostňovať túto podobu.


Otázka z 25. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu moravsko-slovenský