Otázka:

Dopravná spoločnosť má v obchodnom registri zaevidovaný názov v takejto podobe: eurobus a.s. Ako mám napísať v adrese - Eurobus alebo eurobus?

Heslá:

eurobus, a. s., názvy podnikov

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013), ktoré sú kodifikačnou príručkou spisovnej slovenčiny, názvy podnikov sú vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom (porov. s 69 bod 7). V Pravidlách slovenského pravopisu sa upravuje aj to, že za bodkou sa necháva medzera (s. 92 poznámka), čo znamená, že skratky ako a. s. sa píšu s medzerami. Skratka akciovej spoločnosti a. s. uvádzaná za názvom podniku má funkciu prístavku a vyčleňuje sa čiarkami, napr. Duslo, a. s., je jedným z najväčších chemických výrobcov na Slovensku (s. 100 bod 7. písm. c).

            Nepovažujeme za vhodné zamieňať grafické logo spoločnosti, ktoré sa používa na jej výrobkoch, majetku či reklamných materiáloch (ako je napríklad nápis eurobus na autobusoch, cestovných lístkoch a pod.), s obchodným názvom spoločnosti. V logu sa forma podriaďuje grafickému zámeru a nemusí nevyhnutne úplne zodpovedať zásadám slovenského pravopisu, najmä čo sa týka písania veľkých a malých písmen. Iná vec je obchodný názov spoločnosti, ktorý sa používa v oficiálnom písomnom styku prebiehajúcom v spisovnej slovenčine a mal by zodpovedať pravidlám pravopisu.

Podľa platných Pravidiel slovenského pravopisu by mal mať obchodný názov spoločnosti takúto podobu: Eurobus, a. s. Ak sa do obchodného registra zapísala podoba nezodpovedajúca slovenskému pravopisu, nie sú podľa nášho názoru ostatní používatelia slovenského jazyka povinní túto chybu opakovať a v adrese listu môžete pokojne používať pravopisne správnu podobu, t. j. Eurobus, a. s., bez obáv, že by list k adresátovi nedorazil. 


Otázka z 25. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu eurobus