Otázka:

Správne je manželia Bognároví alebo manželia Bognárovci?

Heslá:

Bognárovci, Kramárovci, Lipovci, Kožuchovci, Lazoví, Suroví, Dvorskí, Starejší

Odpoveď:

 

 

Od mužského priezviska Bognár sa súhrnné pomenovanie rodiny tvorí príponou -ovci: manželia Bognárovci, podobne ako Kramár – manželia Kramárovci, Lipa – otec a syn Lipovci, Kožuch – bratia Kožuchovci atď.

Príponu (ale nikdy nie -ý ani -y) majú rodinné pomenovania utvorené od priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena, napr. Lazový – manželia Lazoví, Surový – Anna a Ján Suroví, Dvorský – bratia Dvorskí, Starejší – otec a syn Starejší.


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bognárovci