Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy predmetov vyučovaných na vysokých školách?

Heslá:

názvy štúdijných odborov, učebné predmety

Odpoveď:

 

 

Názvy študijných odborov a učebných predmetov na stredných aj na vysokých školách sa píšu s malým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, s. 68, poznámka č. 4). Všetky názvy predmetov v texte, na ktoré ste sa spytovali, treba písať s malými začiatočnými písmenami, t. j. ... pracovníci katedry zabezpečujú výučbu týchto  predmetov vo všetkých bakalárskych a inžinierskych študijných programoch:

-     fyzika, cvičenia z fyziky, matematika, algebra a matematická analýza, aplikovaná matematika, cvičenia z matematiky,

-     svetový jazyk, svetový jazyk v technickej praxi, anglický jazyk pre doktorandov,

-     technika štúdia a rétorika, filozofia techniky, priemyselná psychológia, priemyselná a inžinierska etika,

-     športová aktivita.


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu názvy štúdijných odborov