Otázka:

Pružinové zariadenie na strádanie kinetickej energie nazývame strádač alebo stradač. Ktorá podoba je správna? Zrejme ide o slovo prevzaté z češtiny.

Heslá:

strádač, strádať, akumulátor, zhromažďovač

Odpoveď:

 

České neživotné podstatné meno střádač sa v elektrotechnickej terminológii prekladá do slovenčiny ako zhromažďovač, zberač alebo akumulátor. Na internetovej stránke http://skpatents.com/9-u6399-rotacny-pruzinovy-akumulator-kinetickej-energie.html sme našli spojenie rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie a aj vo Vašom prípade predpokladáme, že ide o druh akumulátora (pružinový akumulátor).

Slová strádač ani stradač sa neprevzali do spisovnej slovenčiny. Súvisia s českým slovesom střádat, ktoré má v slovenčine spisovné ekvivalenty zhromažďovať, hromadiť, akumulovať, odkladať si, sporiť. V češtine existuje aj sloveso strádat r, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako trpieť núdzou, živoriť. Zhromažďovanie energie sa v spisovnej slovenčine nenazýva strádanie, ale zhromažďovanie, hromadenie, akumulovanie, akumulácia, sústreďovanie.


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strádač