Otázka:

Je v slovenčine spisovný výraz autoedukácia? A ako sa nazýva osoba, ktorá sa "autoedukuje"?

Heslá:

edukácia, autoedukácia, samouk, autodidakt

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno autoedukácia nie je v slovenčine lexikálne spracované ani vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka, ani v slovníkoch cudzích slov. V slovníkoch nájdete iba podstatné meno latinského pôvodu edukácia s významom „výchova a vzdelávanie“. Slovo edukácia sa v slovenčine dlhší čas držalo na okraji slovnej zásoby popri frekventovanom výraze vzdelávanie. O jeho „renesanciu“ sa zaslúžila dnes všadeprítomná angličtina, vďaka ktorej získalo charakter internacionalizmu. Na tému renesancie slova edukácia a odvodených odborných termínov napísal Ján Štoffa v roku 2001 príspevok do nášho jazykovedného časopisu Kultúra slova (č. 6, s. 342 – 350), ktorý si môžete vyhľadať na našej stránke www.juls.savba.sk. Podľa zaužívaných a lexikograficky spracovaných výrazoch ako reedukácia koedukácia možno analogicky utvoriť aj slovo autoedukácia s významom „samovzdelávanie“, ale pomenovanie osoby, ktorá sa vzdeláva sama (bez pomoci učiteľa), sa od slova autoedukácia v slovenčine neutvorilo. Na pomenovanie osoby sa používa predovšetkým výraz samouk a jeho ekvivalent pôvodom z gréčtiny autodidakt.  


Otázka z 16. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 16. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu edukácia