Otázka:

Píše sa vo vete Peter alias blondín bol postrachom učiteľov čiarka pred slovom alias (prípadne aj za slovom blondín)? Niekde čiarky dávajú, inde nie.

Heslá:

alias, prezývka

Odpoveď:

 

 

Máte pravdu, spôsob písania interpunkcie pred citátovým slovom alias je v súčasnej jazykovej praxi rozkolísaný. V Pravidlách slovenského pravopisu (2013, s. 100) sa uvádza, že prístavok uvádzaný vysvetľovacími, rektifikačnými a inými podobnými výrazmi, ako t. j., napr., resp., ako, ináč, čiže, nazývaný, zvaný, rodená, dnes, kedysi, vlastným menom, alias a pod. sa vyčleňuje čiarkami. Konkrétny príklad so slovom alias sa v Pravidlách slovenského pravopisu v súvislosti s prístavkom neuvádza, ale v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v 60. rokoch minulého storočia, sa pri hesle alias uvádza tento citát z Kalinčiaka písaný s čiarkou: Lauček zhodil z voza posledný otiepok, alias snop menovaný. V súčasnosti sa čiarka pred alias zvyčajne nepíše a v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa pri hesle alias uvádzajú iba príklady bez čiarky: hnutie hippies alias detí kvetov; karotén alias provitamín A; známe vínne mušky alias octomilky; Rio Negro alias Čierna rieka; Všetci sa dáme opiť rožkom alias sľubmi politikov.

            Vetu Peter alias Blondín bol postrachom učiteľov Vám odporúčame písať bez čiarky. Vzhľadom na to, že prezývky sa v slovenčine považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, s. 55), treba v tejto vete písať slovo Blondín s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 05. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu alias