Otázka:

Je správna veta "Čas sú peniaze"?

Heslá:

Ćas sú peniaze

Odpoveď:

 

 

Vo vetách so slovesno-menným prísudkom typu Čas sú peniaze alebo Celý jeho svet boli štyri steny sa sponové sloveso zhoduje v čísle s tým podstatným menom, ktoré je v množnom čísle.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ćas sú peniaze
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku