Otázka:

Správne je lanovka, lanová dráha alebo lanovková dráha?

Heslá:

lanová dráha, lanovka, lanovková dráha

Odpoveď:

 

 

Dopravné zariadenie na prekonávanie veľkých výškových rozdielov alebo ťažkých terénov pri preprave osôb alebo nákladov sa v spisovnej slovenčine nazýva lanová dráha alebo skrátene lanovka. Oba názvy sú správne utvorené a spisovné.

Spojenie lanovková dráha je takisto správne utvorené, ale oproti ustálenému pomenovaniu lanová dráha sa používa iba zriedkavo a neuvádza sa ani v slovníkoch slovenského jazyka.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lanová dráha