Otázka:

Je slovo prehovor vo význame "jazykový prejav" správne?

Heslá:

prehovor, jazykový prejav

Odpoveď:

Slovo prehovor vo význame „jazykový prejav“ je správne a uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prehovor