Otázka:

Mám písať medzi funkciou a menom, ktoré sa nachádzajú v texte čiarku alebo nie?

Heslá:

funkcia + meno

Odpoveď:

 

Ak sa v texte uvádza poradie funkcia + meno, čiarka sa medzi údajmi nepíše, napr. riaditeľ ústavu PhDr. Jozef Novák. Čiarka by sa písala v prípade uvádzania opačného poradia – meno + funkcia, napr. PhDr. Jozef Novák, riaditeľ ústavu.

 


Otázka z 11. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu funkcia + meno