Otázka:

Čo znamená relevantne preukázať?

Heslá:

relevantný, relevantne preukázať

Odpoveď:

 

Prídavné meno relevantný  má v slovenčine význam „majúci rozhodujúci význam, závažný, významný, dôležitý, rozhodujúci“. Príslovka relevantne  má význam „relevantným, rozhodujúcim spôsobom, závažne“. Spojenie relevantne preukázať má význam „preukázať rozhodujúcim (závažným) spôsobom“, teda prostriedkami, aké si zákon alebo iné predpisy vyžadujú. Ak napríklad organizácia nemôže zdokumentovať, že niekto niečo urobil, možno povedať, že to nevie relevantne preukázať.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu relevantný