Otázka:

Aký význam má cudzie slovo inzulidependentný?

Heslá:

dependentný, inzulidependentný

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno dependentný odvodené od slova latinského pôvodu dependencia (závislosť) má v slovenčine význam „závislý“. Zložené prídavné meno inzulidependentný má význam „závislý od inzulínu“ resp. „vyžadujúci si liečbu inzulínom“. 


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dependentný