Otázka:

Je pravda, že slová ucelený a segregovaný majú rovnaký význam? Sú to synonymá?

Heslá:

ucelený, segregovaný

Odpoveď:

 

Prídavné mená ucelený segregovaný nemajú rovnaký význam a nie sú synonymá. Prídavné meno ucelený má význam „tvoriaci jeden celok“. Prídavné meno segregovaný má význam „oddelený, odlúčený, vylúčený (napríklad z nejakého spoločenstva)“.


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ucelený