Otázka:

Ako sa nazýva zariadenie na úpravu vody? Je to upravovňa, úpravovňa alebo úpravňa vody?

Heslá:

úpravňa

Odpoveď:

Zariadenie na úpravu vody sa nazýva úpravňa vody. Podstatné meno úpravňa nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka. V elektronickej verzii je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úpravňa