Otázka:

Aký slovný druh je slovo raz vo vete bolo raz jedno krásne jazero?

Heslá:

raz – slovný druh

Odpoveď:

 

Slovné druhy sa uvádzajú pri jednotlivých významoch heslových slov v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. V spojení bolo raz jedno krásne jazero je slovo raz príslovka (porov. heslo raz, slovnodruhové homonymum označené číslom II v Krátkom slovníku slovenského jazyka).

Na vysvetlenie, slovnodruhové homonymá sú rovnaké slová, ktoré však majú platnosť rozličných slovných druhov. Slovo raz môže byť podľa významu a kontextu, v akom sa použije, buď pomocným podstatným menom, a to väčšinou v spojení s číslovkami ako dva razy, posledný raz, alebo príslovkou s významom „kedysi, niekedy“, napr. bol raz jeden kráľ; alebo časticou, napr. v spojeniach buď už raz ticho (s významom „konečne“) či život je už raz taký (s významom „naozaj, veru“).

 


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu raz – slovný druh