Otázka:

Ako sa po slovensky nazýva kriminálka sídliaca v meste Oslo?

Heslá:

Oslo, osloský

Odpoveď:

Názov mesta Oslo sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru mesto a takto je spracovaný aj v Pravidlách slovenského pravopisu sprístupnených na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Vzťahové prídavné meno od názvu Oslo sa v slovenčine utvorilo príponou -ský a má podobu osloský. Kriminálna polícia sídliaca v Osle je osloská kriminálka.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Oslo