Otázka:

Ako je správne: „rady na výber školy“ alebo „rady pre výber školy“. Nepozdáva sa mi ani jedno. Nemalo by tam byť „rady ako vybrať školu“?

Heslá:

rada na/pre výber školy

Odpoveď:

Máte pravdu, v spojení rady na/pre výber školy nie je vhodná ani predložka na, ani predložka pre. Jazykovo správna je formulácia rady, ako (si) vybrať školu. V súvetí typu  Rady, ako vybrať vhodnú škôlku pre vaše dieťa. – Rady, ako znížiť kriminalitu. – Rady, ako si nájsť zamestnanie a pod. sa pred podraďovacou spojkou ako, ktorou sa uvádza vedľajšia veta prívlastková, píše čiarka.

 


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rada na/pre výber školy