Otázka:

Keď sa uvádza plný názov zmluvy aj s číslom, píše sa slovo zmluva s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

z/Zmluva

Odpoveď:

Za vlastné mená sa považujú iba pomenovania najzávažnejších dokumentov s celospoločenským významom, ktoré bývajú publikované v tlači alebo sú uverejnené ako samostatné publikácie a nadobúdajú ráz závažného dokumentu (napr. Versaillská mierová zmluva, Postupimská dohoda, Občiansky zákonník, Zbierka zákonov, Ústava Slovenskej republiky). Ostatné dokumenty vrátane zákonov, smerníc, vyhlášok aj zmlúv sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. V spojení splatenie pohľadávok bude zabezpečené záložným právom na základe zmluvy o zabezpečení č. 1234 sa označenie zmluvy píše s malým začiatočným písmenom. 

           

 

            


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z/Zmluva