Otázka:

Keď charakterizujem zloženie či funkcie strojného zariadenia je lepšie použíť výraz opis alebo popis?

Heslá:

opis, popis

Odpoveď:

 

Vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile (charakteristika strojného zariadenia, jeho zloženie a funkcia), sa používa slovo opis – opis zariadenia. Slovo popis sa používa pri presnom vymedzení, vpísaní potrebných údajov alebo symbolov, napr. pri popise mapy alebo náčrtu.

 


Otázka z 27. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opis