Otázka:

Ja sa volám Ďurčo a mám kolegu s priezviskom Ďurč. Vychádza nám, že naše priezviská sú v ostatných pádoch (t. j. okrem nominatívu) rovnaké. Je to možné?

Heslá:

Ďurčo, Ďurč

Odpoveď:

Priezviská Ďurčo aj Ďurč sa skloňujú v slovenčine rovnako podľa vzoru chlap a v oboch prípadoch sa pádové prípony pripájajú k základu Ďurč-, t. j. Ďurčo/Ďurč – bez Ďurča – dám Ďurčovi – vidím Ďurča – o Ďurčovi – s Ďurčom.


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ďurčo