Otázka:

Je slovo databáza spisovné? A ako sa skloňuje?

Heslá:

databáza

Odpoveď:

Slovo cudzieho pôvodu databáza s významom „súbor informácií, údajov, dát“ je dnes súčasťou spisovnej slovenčiny. Nájdete ho v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, 2006, písmená a – g) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Podstatné meno ženského rodu databáza sa podľa zakončenia zaraďuje do gramatického vzoru žena. V jednotlivých pádoch má podoby: jednotné číslo – databáza – (bez) databázy – (dám) databáze – (vidím) databázu – (o) databáze – (s) databázou, množné číslo – databázy – (bez) databáz – (dám) databázam – (vidím) databázy – (o) databázach – (s) databázami.


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu databáza