Otázka:

Ako sa v slovenčine skloňujú cudzie ženská mená Bianca a Veronica?

Heslá:

Bianca, Biancy, Veronica, Veronicy

Odpoveď:

Cudzie ženské mená typu Bianca, Veronica zaraďujeme podľa výslovnosti do vzoru žena (od Biancy, od Veronicy ako od ženy). V týchto menách je podľa cudzieho pravopisu spoluhláska k zapísaná písmenom c. Grafická podoba koreňa slova sa zachováva aj v nepriamych pádoch pri skloňovaní. Známym príkladom skloňovania mena takéhoto typu je Tosca – boli sme na Tosce, slávna ária z Toscy. Keďže spojenie písmen cy je pre slovenský pravopis neprirodzené, v prekladoch beletrie sa zvyčajne prispôsobujú mená do slovenskej podoby Bianka, Veronika (ak ide o fiktívne postavy).


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Bianca