Otázka:

Je sloveso ocertifikovať spisovné? Môžem ho použiť vo vete Daj si ocertifikovať svoje schopnosti?

Heslá:

ocertifikovať, certifikovať

Odpoveď:

Sloveso ocertifikovať nie je lexikograficky zachytené, možno ho zaradiť medzi okazionalizmy (príležitostné slová). So zreteľom na význam slovesa certifikovať v Slovníku súčasného slovenského jazyka „písomne potvrdzovať, potvrdiť platnosť“ odporúčame namiesto vety Ocertifikuj si svoje schopnosti uprednostniť formuláciu Daj si ocertifikovať svoje schopnosti. Možno použiť aj významovo jasnejší viacslovný opisný spôsob Získaj certifikát na svoje schopnosti alebo Získaj certifikát o svojich schopnostiach. 


Otázka z 02. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ocertifikovať