Otázka:

Ako sa označuje dej, pri ktorom sa pridaním aditíva do základného materiálu a pri následnom zvýšení teploty zväčšuje objem celej zmesi (v zmesi sa vytvárajú bublinky plynu): napenovanie alebo napeňovanie?

Heslá:

napeňovať, napeňovanie

Odpoveď:

 

Od slovesa napeniť je nedokonavá podoba napeňovať (porov. sprístupniť – sprístupňovať, podceniť – podceňovať, vyčleniť – vyčleňovať). Technický proces, pri ktorom sa v látke vytvára ľahká bublinovitá vrstva, sa nazýva napeňovanie.

 

 

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu napeňovať