Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu názvy baktérií r/Rickettsia p/Prowazekii, s/Salmonella e/Enteritidis a s/Salmonella t/Typhimurium?

Heslá:

medzinárodné odborné názvy, latinské názvy, Pisum sativum, Pelargonium grandiflorum, Capra hircus, Ciconia nigra, Rickettsia prowazekii, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium

Odpoveď:

V odborných latinských alebo latinizovaných názvoch rastlín, živočíchov či baktérií sa rodový názov píše s veľkým začiatočným písmenom. Druhový názov vo funkcii prívlastku sa píše s malým začiatočným písmenom, napr. v botanike Pisum sativum (hrach siaty), Pelargonium grandiflorum (muškát veľkokvetý), v zoológii Capra hircus (koza domáca), Ciconia nigra (bocian čierny).

 

            Medzinárodný odborný názov baktérie škvrnitého týfusu má pravopisnú podobu Rickettsia prowazekii a medzinárodné odborné názvy baktérií vyvolávajúcich salmonelózu sú  Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium.


Otázka z 13. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medzinárodné odborné názvy