Otázka:

Prídavné meno nový sa píše v spojení so slovom rok s malým začiatočným písmenom, však?

Heslá:

nový rok/Nový rok

Odpoveď:

Ako správne uvádzate, prídavné meno nový v spojení nový rok sa píše s malým začiatočným písmenom vtedy, keď sa ním označuje celý nasledujúci rok. Slovné spojenie Nový rok s veľkým začiatočným písmenom je názov sviatku a označuje iba jeden deň – 1. január.


Otázka z 09. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nový rok/Nový rok