Otázka:

Ako sa prekladá do slovenčiny české slovo mouřenín?

Heslá:

mouřenín, murín

Odpoveď:

V češtine sa slovo mouřenín hodnotí ako knižné a zastarané pomenovanie černocha. V Česko-slovenskom slovníku (1979) sa pri českom slove mouřenín uvádza štylisticky rovnocenný slovenský ekvivalent murín, ktorý sa v slovenčine hodnotí takisto ako zastaraný výraz. Životné podstatné meno mužského rodu murín nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. 

Český frazeologizmus umývat/omývat mouřenína s významom „robiť márnu prácu, márne zakrývať očividné chyby“ má slovenský ekvivalent umývať murína a český frazeologizmus sehrát roli/úlohu mouřenína  s významom „dostať, splniť nevďačnú úlohu“ má slovenský ekvivalent zohrať úlohu murína.


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mouřenín