Otázka:

Ako sa skloňuje slovo grunge?

Heslá:

grunge, Cambridge, Orange

Odpoveď:

Slovo prevzaté z angličtiny grunge (výslovnosť [grundž]) sa v slovenčine skloňuje podobne ako slová OrangeCambridge. Podľa zakončenia na mäkkú spoluhlásku vo výslovnosti sa neživotné podstatné meno grunge zaraďuje do vzoru stroj. Keďže písmenami ge na konci slova sa zapisuje jedna hláska dž, koncové -e sa pri skloňovaní zachováva, t. j. z grungeu, ku grungeu, počúvam grunge, o grungei, s grungeom. Prídavné meno má tvar grungeový.

 

                        


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu grunge