Otázka:

Ako sa skloňuje slovo grunge?

Heslá:

grunge, Cambridge, Orange

Odpoveď:

Slovo prevzaté z angličtiny grunge (výslovnosť [grundž]) sa v slovenčine skloňuje podobne ako slovo Orange [orindž].Podľa zakončenia na mäkkú spoluhlásku vo výslovnosti sa neživotné podstatné meno grunge zaraďuje do vzoru stroj. Keďže písmenami ge na konci slova sa zapisuje jedna hláska dž, koncové -e sa pri skloňovaní zachováva, t. j. z grungeu, ku grungeu, počúvam grunge, o grungei, s grungeom. Prídavné meno má tvar grungeový.

Dodávame, že kým pri slováchOrange a grunge sa genitív sg. tvorí v jazykovej praxi väčšinou príponou -u (z Orangeu, z grungeu), genitív názvu Cambridge [kembridž] s podobným zakončením má v G sg. kodifikovaný tvar (z) Cambridgea, ktorý nájdete aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2013).

 

                        


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu grunge