Otázka:

Ako je správne: na chrbáte alebo na chrbte?

Heslá:

chrbát, na chrbte

Odpoveď:

Podstatné meno chrbát sa skloňuje s vynechávaním samohlásky á, t. j. G z chrbta, D k chrbtu, chrbát, L o chrbte, I s chrbtom, v množnom čísle N chrbty, G chrbtov, D chrbtom, chrbty,  L o chrbtoch, I s chrbtami. V lokáli jednotného čísla má podstatné meno chrbát tvar na chrbte.


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu chrbát