Otázka:

Ako sa píše spojenie n/Nitrianske biskupstvo?

Heslá:

Nitrianske biskupstvo

Odpoveď:

Vo vete Cyril a Metod založili Nitrianske biskupstvo slovné spojenie Nitrianske biskupstvo je vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom (porov. heslo biskupstvo v Krátkom slovník slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra slovniky.juls.savba.sk). 

 

            


Otázka z 25. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nitrianske biskupstvo