Otázka:

Trhá mi uši, keď počujem spojenie „tretia alternatíva“. Alternatíva je predsa voľba medzi dvoma možnosťami!

Heslá:

alternatíva, alternatívny, alternatívy

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pri slove alternatíva významy: 1. možnosť voľby medzi dvoma riešeniami; 2. jedna vec z dvoch; 3. publ. možnosť (využiť všetky alternatívy). Prihniezdované prídavné meno alternatívny má významy: 1. kt. je jedným z dvoch riešení; 2. iný ako doteraz používaný. Podľa Veľkého slovníka cudzích slov je alternatíva: 1. možnosť voľby medzi dvoma prípadmi, možnosť výberu; 2. jedna z dvoch (alebo z ľubovoľného počtu) možností výberu. Citované slovníky nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Z lexikografického spracovania slov alternatíva alternatívny vyplýva, že význam slova alternatíva sa dnes už neobmedzuje iba na jednu z dvoch možností.


Otázka z 25. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu alternatíva