Otázka:

Treba vo viacslovných názvoch ulíc a sídlisk písať každé slovo s veľkým začiatočným písmenom? Ako sa správne píše galantská ulica clementisove sady?

Heslá:

viacslovné názvy

Odpoveď:

 

Pri viacslovných názvoch sídlisk a ulíc neplatí pravidlo o písaní všetkých plnovýznamových slov s veľkým začiatočným písmenom, ako je to napríklad pri názvoch obcí a častí obcí – Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Plavecké Podhradie (názvy miest a obcí), Ladislavov Dvor, Čierna Voda, Staré Mesto, Karlova Ves (názvy častí miest a obcí). Veľké začiatočné písmená nielen na začiatku, ale aj vnútri viacslovného názvu ulice alebo sídliska sa píšu v prípade, ak je jeho súčasťou iné vlastné meno, napr. Pod Hrebienkom, Nad Bielym krížom, Sídlisko Slovenského národného povstania.

Názov ulice (sídliska) v Galante má podobu Clementisove sady.

 


Otázka z 18. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viacslovné názvy