Otázka:

Meno Tina je len domácka podoba mena Martina alebo funguje na Slovensku ako samostatné meno?

Heslá:

Tina

Odpoveď:

V treťom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2015, písm. m – n) sa meno Tina uvádza v rámci hesla Martina ako domácka podoba mena Martina. V publikácii Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998) sa však meno Tina uvádza samostatne ako pôvodne domácka podoba mien Kristína, Valentína, Klementína, ktorá sa dnes už považuje za samostatné meno. Vzhľadom na súčasnú jazykovú prax v používaní mena Tina na Slovensku sa prikláňame k názoru prezentovanému v publikácii Vyberte si meno pre svoje dieťa a mená Martina a Tina považujeme za dve samostatné mená. 


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tina