Otázka:

Ako sa správne píše veta ...na oslavu svojich sedemdesiatych narodenín? Alebo sa slovo sedemdesiatich píše takto?

Heslá:

sedemdesiatich/sedemdesiatych

Odpoveď:

Keďže číslovka sedemdesiate označujúca poradie (nie počet) narodenín je radová číslovka, jej správny tvar je sedemdesiatych – ... na oslavu svojich sedemdesiatych narodenín. Podoba sedemdesiatich je správny tvar základnej číslovky sedemdesiat označujúcej počet napríklad vo vete Dožil sa sedemdesiatich rokov.


Otázka z 13. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sedemdesiatich/sedemdesiatych