Otázka:

Ako sa skloňuje slovo naja?

Heslá:

naja, kobra indická, kobra obrovská

Odpoveď:

Slovo naja je latinský názov kobry, napr. kobra indická – Naja naja, kobra obrovská – Naja bungarus. Podstatné meno naja odporúčame zaradiť podľa zakončenia do ženského rodu a skloňovať ho podľa vzoru ulica (aj napriek tomu, že vo Veľkom slovníku cudzích slov je toto slovo mužského rodu), podobne ako napr. názov raja


Otázka z 11. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naja