Otázka:

Môžem anglické spojenia music instructor, fine arts instructor a air traffic instructor prekladať do slovenčiny ako hudobný inštruktor, výtvarný inštruktor a inštruktor leteckej prevádzky?

Heslá:

inštruktor, učiteľ, pedagóg, instructor, preklad

Odpoveď:

Anglický výraz instructor sa do slovenčiny prekladá podľa kontextu ako učiteľ, cvičiteľ, inštruktor či tréner. Podstatným menom inštruktor sa v slovenčine nazývajú väčšinou len cvičitelia, ktorí vedú teoretickú a praktickú prípravu v oblastiach, ako sú športy a bojové umenia alebo ovládanie dopravných prostriedkov a strojov. Pedagógov výtvarného umenia či hry na hudobných nástrojoch neodporúčame nazývať inštruktormi. Za vhodné slovenské ekvivalenty považujeme spojenia (vysokoškolský) učiteľ výtvarného umenia alebo výtvarný pedagóg a takisto aj (vysokoškolský) učiteľ hudby alebo hudobný pedagóg. V prípade anglického spojenia air traffic instructor však považujeme za vhodné použiť aj v preklade slovo inštruktor, t. j. inštruktor leteckej prevádzky alebo inštruktor leteckej dopravy.


Otázka z 27. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inštruktor