Otázka:

Koľko hlások je v slovách diaľka a chôdza? Dvojhlásky sa počítajú za dve hlásky alebo za jednu hlásku?

Heslá:

počet hlások, dvojhlásky, diaľka, chôdza, dvojhláska

Odpoveď:

Dvojhlásky sa väčšinou definujú ako spojenie dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré funguje ako jedna dlhá samohláska. Dvojhláska sa teda chápe ako jedna špecifická hláska. V slove diaľka je 5 hlások: ď, ia, ľ, k, a. V slove chôdza sú 4 hlásky: ch, ô, dz, a.


Otázka z 01. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu počet hlások