Otázka:

Ako sa hodnotí spojenie „netrep dve na tri“? Považuje sa za nevhodné alebo dokonca za vulgárne?

Heslá:

netrep, trepať, trepe dve na tri, tára, táraj

Odpoveď:

Podstatné meno trepať s významom „veľa rozprávať o nedôležitých veciach“, resp. „rozprávať nezmysly“ je expresívny výraz. Ide teda o štylisticky príznakový výraz, ktorý používajú ľudia v stave rozhorčenia alebo podráždenia. Spojenie netrep dve na tri je takisto expresívne. Používa sa napríklad na vyjadrenie určitého emocionálneho stavu v beletrii alebo v dramatickom útvare, alebo v súkromí v neoficiálnom hovorovom prejave medzi blízkymi osobami, či pri žartovaní s priateľmi. Používanie zvratu netrep dve na tri v oficiálnom jazykovom prejave sa považuje za štylisticky nevhodné a urážlivé.


Otázka z 01. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 12. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu netrep