Otázka:

Aké evivalenty má slovo nadsázka v slovenčine?

Heslá:

nadsázka, zveličovanie, zveličenie, preháňanie

Odpoveď:

Slovo nadsázka je české slovo (v slovenčine sa niekedy používa v podobe nadsádzka) a v slovenčine má ekvivalenty zveličovanie, zveličenie preháňanie. 


Otázka z 22. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadsázka